Zdjęcie:
Sample photo
Tekst:

Oferujemy:

- odbiór, transport i utylizację odpadów,
- zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- unieszkodliwianie odpadów medycznych we własnej spalarni,
- odzysk odpadów przemysłowych we własnej specjalistycznej instalacji,
- pojemniki i opakowania konieczne do gromadzenia odpadów,
- niszczenie dokumentów,
- doradztwo w zakresie ochrony środowiska i transportu towarów niebezpiecznych.

Gwarantujemy:

- dostosowanie się do potrzeb klienta,
- rzetelną i profesjonalną obsługę,
- krótkie terminy realizacji,
- odbiór odpadów z miejsca wskazanego przez klienta,
- konkurencyjne ceny,
- specjalistyczny transport.

Odbieramy m.in.:

- Odpady medyczne
- Przeterminowane chemikalia i trucizny
- Przeterminowane lekarstwa
- Zużyte świetlówki, lampy rtęciowe i termometry
- Zużyte akumulatory i opony
- Odpady gumy i tworzyw sztucznych
- Odpady tekstyliów
- Rozpuszczalniki
- Odpady lakiernicze
- Odpady azbestowe i izolacyjne
- Odpady poszlifierskie i pogalwaniczne
- Zużyta emulsja olejowo-wodna
- Czyściwo, odzież ochronna, trociny, filtry olejowe i powietrzne
- Odpady opakowań z różnych materiałów

Proponujemy także opakowania i specjalistyczne pojemniki na odpady.