Mapa google i formularz kontaktowy:

Zapytanie ofertowe:

Tekst:

SERVITECH Sp. z o. o., Sp. k.

Siedziba firmy:

Adres: 39-200 Dębica, Al. Jana Pawła II 19 B
Telefon: 14 681 50 63

Dział Obsługi Klienta: wewn. 13
FAX: wewn. 13
E-mail:
NIP: 8722108900
REGON: 691565250
KRS: 0000736651
(Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS)
Wspólnik: lek. stom. Arkadiusz Tułecki
Wspólnik: mgr inż. Joanna Tułecka
E-mail:


Oddział Tarnobrzeg:

Adres: 39-400 Tarnobrzeg, ul. Szpitalna 1
Telefon: 15 641 51 52

Dokumenty do pobrania:

Odpis z KRS
NIP
REGON

Jeżeli chcecie Państwo zawrzeć z nami umowę na odbiór odpadów lub zaktualizować czy zmienić istniejącą prosimy o przesłanie niezbędnych danych na adres:

Do zawarcia nowej umowy potrzebne są następujące dane:
1. Pełna nazwa podmiotu
2. Adres
3. NIP
4. REGON
5. Nr telefonu kontaktowego
6. Imię i nazwisko osoby upoważnionej do podpisania umowy.

W trosce o Państwa satysfakcję z jakości świadczonych przez nas usług prosimy o przesyłanie wszelkich uwag, zastrzeżeń czy sugestii na adres: